• Faqja e parë

  PaTel shpk është një shoqëri e cila vepron në fushën e Teknologjisë dhe Informacionit. Ajo është krijuar duke patur si aktivitet kryesor ofrimin e shërbimeve me vlerë të shtuar drejt një diapazoni të gjerë klientesh si përdorues të thjeshtë, biznese apo institucione shtetërore duke integruar shërbimet e telefonisë fikse dhe celulare me sistemet e informacionit të ofruara nëpërmjet internetit apo sistemeve kompiuterike. Si rezultat i këtij integrimi ne ofrojmë shërbime të thjeshta në përdorim por me vlerë të shtuar të lartë dhe kosto të ulët.
  Eksperienca jonë në fushën e Teknologjisë dhe Informacionit ofrohet si mbështetje për klientët në formën e evidentimt të problematikave, analizim i kërkesave si dhe projektim dhe zbatim i zgjidhjes. Kjo mundëson krijimin e një zgjidhjeje të plotë e cila përmbush kërkesat dhe nevojat e klientit.
  E fundit por jo për nga rëndesia është fusha e ndërtimit të aplikacioneve. Eksperienca jonë në protokollet që përdoren në Internet, në sistemet e manaxhimit të të dhënave dhe në zhvillimin e aplikacioneve ju ofrohet klienteve tanë në formën e identifikimit të problemeve, kuptimit të kërkesave të tyre, ndërtimit të arkitektures funksionale, zhvillimit dhe mirëmbajtjes së zgjidhjes së ofruar. Si rezultat klintët tanë mund të përfitojnë zgjidhjen e kërkuar në kohën minimale me rezultat dhe suport maksimal.

 • Mbi ne

   PaTel Shërbime TI është një ëri e krijuar në Tirane, e cila vepron në fushën e Teknologjisësë Informacionit dhe që integron një eksperiencë të gjatë vendase me atë të huaj. Aktiviteti kryesor është ofrimi i shërbimeve me vlerë të shtuar drejt një diapazoni të gjerë klientësh si përdorues të thjeshtë, biznese apo institucione shteterore, me një thjeshtësi përdorimi dhe vlerë të dukshme të shtuar por me kosto të ulët. Një pjesë tjetër e misionit tonë është implementimi i zgjidhjeve të plota të integruara të cilat përmbushin kërkesat e klienteve. Gjithashtu ne ofrojmë zgjidhje të strukturuar të problemeve që nga ndërtimi i arkitektures funksionale për të kaluar me pas tek zhvillimi i aplikacioneve dhe mirëmbajtja e tyre.

 • Shërbimet

  TBD

 • Produkte

  TBD